เคล็ดไม่ลับสำหรับการควบคุมต้นทุนการผลิต ด้วยการอนุรักษ์พลังงานลมและไฟฟ้าในโรงงาน

โพสต์โดย Supatcha Swangchaeng เมื่อ

แม้ภาพรวมในด้านอุตสาหกรรมในไทยปี 2563 จะหดตัวลงเนื่องมาจากผลกระทบของสถานการณ์โควิด-19 แต่ไม่อาจปฏิเสธได้ว่าอุตสาหกรรมไทยเติบโตมาอย่างต่อเนื่องในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา หลายโรงงานได้ปรับตัวให้เข้ากับแนวโน้มเหล่านี้ด้วยการเพิ่มเครื่องจักรหรือหุ่นยนต์เพื่อผลิตสินค้าให้เท่ากับหรือมากกว่าความต้องการของผู้บริโภค 


(ref: oie.go.th
.bot.or.th)เมื่อเครื่องจักรหรือหุ่นยนต์มีจำนวนเพิ่มขึ้น โรงงานจึงจำเป็นต้องใช้พลังงานไฟฟ้าและพลังงานลมมากขึ้น และเนื่องจากสัดส่วนการใช้พลังงานไฟฟ้าเกี่ยวข้องกับปั๊มลมซึ่งกินค่าไฟทั้งหมดถึง 20-25%  การเปลี่ยนแปลงและตรวจวัดพลังงานไฟฟ้าให้อยู่ในรูปแบบที่จับต้องได้โดยการใช้ Air Flow Sensor นั้นจึงเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ทำให้สามารถประหยัดพลังงานภายในโรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 


Air Flow Sensor คืออะไร ?

Air Flow sensor คือเซนเซอร์ช่วยตรวจวัดลม โดยตัวเซนเซอร์สามารถตรวจหาปริมาณลมรั่ว ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของปั๊มลม และบริหารจัดการแรงดันและอัตราไหลให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมได้


ข้อดีของ Air Flow Sensor หรือ เซนเซอร์ช่วยตรวจวัดลมมีอะไรบ้าง?

 1. เมื่อทราบถึงปริมาตรการใช้งานการใช้ไฟฟ้าจากประสิทธิภาพโดยรวมของปั๊มลม ก็จะสามารถนำไปปรับปรุงวิธีการใช้งานปั๊มลมได้
 2. สามารถจัดการซ่อมแซมปั๊มลมได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ โดยนำข้อมูลที่ได้จากเซนเซอร์มาทำการวิเคราะห์การทำงานของปั๊มลม
 3. ป้องกันการใช้พลังงงานลมเกินจำเป็นจากปัญหาลมรั่วในระบบ ทำให้ประหยัดค่าไฟมากขึ้น

ส่วนขอด้อยของ Air Flow Sensor ที่อาจจะส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ก็คงหนีไม่พ้นเรื่องราคาในการลงทุนเริ่มติดตั้งที่ค่อนข้างสูง รวมถึงการจะติดตั้งตัวเซนเซอร์เข้าไปอาจจะใช้เวลาในการดำเนินการค่อนข้างนานเนื่องจากต้องตัดท่อลมเพื่อติดตั้ง อาจจะเหมาะกับผู้ใช้งานที่ต้องการให้เห็นผลในระยะยาวมากกว่า


จากที่กล่าวมาข้างต้นถือเป็นคุณสมบัติทั่วไปของเซนเซอร์ช่วยตรวจวัดลม แต่หากต้องการตรวจวัดลมให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด เซนเซอร์ตรวจวัดที่ใช้คลื่นอัลตราโซนิคนั้นถือว่าตอบโจทย์เป็นอย่างมาก เซนเซอร์ช่วยตรวจวัดลมที่ใช้คลื่นอัลตราโซนิค หรือ Ultrasonic Flowmeter for Air ATZTA TRX/Z ของบริษัท Aichi Tokei Denki ถือเป็นนวัตกรรมที่เป็นที่รู้จักและนิยมในกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมประเทศญี่ปุ่นมาเป็นเวลานาน ในแง่ของประสิทธิภาพ และผลลัพธ์ที่ได้จากการใช้งาน


ข้อดีของ Ultrasonic Flowmeter for Air ATZTA TRX

1. ตรวจวัดลมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  เซนเซอร์ตรวจวัดลมทั่วไปมีลักษณะช่วงตรวจวัดที่แคบ ทำให้มีจุดบอดในช่วงอัตราการไหลบางช่วง แต่วิธีตรวจวัดด้วยคลื่นอัลตราโซนิคให้ช่วงตรวจวัดที่กว้างกว่า นอกจากนี้เซนเซอร์ยังมีคุณสมบัติที่ทนทานต่อฝุ่น ละออง ความชื้น และคราบน้ำมันในระบบท่อได้มากกว่า

   

  2. มีความแม่นยำที่สูงกว่ามิเตอร์ตรวจวัดประเภทอื่น

  ATZTA TRX/Z ให้ผลลัพธ์การตรวจวัดที่เสถียรและแม่นยำแม้ในช่วงอัตราไหลต่ำ

  3. ระบบตรวจวัดแบบ 2 ทิศทาง

   สามารถตั้งค่าการตรวจวัดและแสดงผลได้แบบ 2 ทิศทางทั้งแบบไปข้างหน้าและย้อนกลับ เพื่อตอบสนองการใช้งานที่หลากหลายของระบบท่อลม ทั้งระบบทางเดียวและระบบไหลแบบท่อวน

   4. การสูญเสียความดัน = 0 ดังนั้นการสูญเสียพลังงานไฟฟ้าโดยเปล่าประโยชน์ = 0

   ระบบตรวจวัดด้วยคลื่นอัลตราโซนิคนั้นไร้ซึ่งสิ่งกีดขวางภายในอุปกรณ์และตัวท่อ ไม่ทำให้

   เกิดความดันอย่างเปล่าประโยชน์


   การตรวจสอบการรั่วไหลเป็นปัจจัยพื้นฐานในการหาวิธีประหยัดพลังงาน หากทราบปริมาณการใช้ลมอย่างมีประสิทธิภาพ ก็สามารถนำข้อมูลไปวิเคราะห์และปรับการใช้งานช่วยให้ประหยัดพลังงานและลดต้นทุนได้อย่างไม่คาดคิด


   แชร์โพสต์นี้   ← โพสต์ที่เก่ากว่า โพสต์ที่ใหม่กว่า →