Cloud Service และการประยุกต์ใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ IoT

Posted by Supatcha Swangchaeng on

 

 

Cloud คือพื้นที่สำหรับให้บริการ จัดเก็บ ดำเนินการ และจัดการข้อมูลต่างๆ โดยจะให้บริการผ่านอินเตอร์เน็ต ในปัจจุบันมีผู้ให้บริการ Cloud อยู่เป็นจำนวนมาก โดยผู้ใช้งานสามารถเลือกใช้งานตามความต้องการได้อย่างสะดวกสบาย


ข้อแตกต่างของ Cloud ที่แตกต่างจาก server หรือ storage แบบเดิมที่เคยใช้กันคือเราสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลา ไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ใดอุปกรณ์หนึ่งโดยเฉพาะ เพียงแค่อุปกรณ์ที่เราใช้งานสามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้เท่านั้น เราก็จะสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ถูกจัดเก็บไว้ใน Cloud ได้อย่างอิสระ


อีกหนึ่งความน่าสนใจของการให้บริการรูปแบบ Cloud คือความประหยัดในเรื่องของค่าใช้จ่าย เนื่องจากผู้ให้บริการ Cloud นั้นจะใช้วิธีให้เรา “เช่า” พื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลที่เราต้องการ ทำให้เราไม่จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายจำนวนมากในการลงทุนเพื่อสร้าง Server ขึ้นมา การให้บริการแบบคลาวด์นั้นส่วนมากจะคิดค่าบริการตามพื้นที่ใช้งานจริงจากข้อมูลที่เรานำไปฝากเอาไว้ หากข้อมูลน้อยค่าใช้จ่ายก็จะน้อยตาม เหมาะสำหรับผู้ใช้บริการที่ไม่ต้องการเสียเงินให้กับการมีพื้นที่ที่มากเกินความจำเป็นในการใช้งานจริง


นอกจากนี้แล้ว การใช้บริการ Cloud จะยังช่วยให้ความมั่นใจกับผู้ใช้บริการในเรื่องความปลอดภัยและการกู้คืนข้อมูลในกรณีที่เกิดปัญหา เนื่องจากการนำข้อมูลไปฝากไว้บน Cloud นั้น ผู้ให้บริการจำเป็นต้องดูแลรักษาข้อมูลเป็นอย่างดี มีการเข้ารหัสถูกป้องกันเอาไว้เพื่อความมั่นใจของผู้ใช้งาน อีกทั้งยังมีการ Back up ข้อมูลเพื่อป้องกันเหตุไม่คาดฝันเอาไว้ในที่ต่างๆอีกจำนวนหนึ่ง เพื่อให้สามารถแก้ไขได้ทันท่วงที


ตัว  Cloud นั้นจะแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบด้วยกัน หลักๆคือ


Infrastructure as a Service (IaaS)

Platform as a Service (PaaS)

Software as a Service (SaaS)

 

 

 

ในยุคปัจจุบันยังมีการนำรูปแบบการใช้งานของ Cloud มาใช้ร่วมกับอุปกรณ์ IoT หรือที่เรารู้จักกันในชื่อ Internet of Things โดยเจ้าอุปกรณ์ IoT นั้น หมายถึงอุปกรณ์อะไรก็ตามที่สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายและส่งสัญญาณเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลได้ โดยมีแนวคิดหลักๆคือการให้อุปกรณ์สามารถทำงานได้ด้วยตัวเองโดยมนุษย์เข้าไปมีส่วนร่วมน้อยที่สุด


Cloud ชนิดหนึ่งที่เราจะพูดถึงในวันนี้นั้นสามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ IoT ได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก  IoT Hub คือระบบคลาวด์ที่ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการสื่อสารและส่งต่อข้อมูลระหว่าง อุปกรณ์ IoT กับ ส่วนแสดงผล โดยสามารถเก็บข้อมูลไปได้พร้อมๆกันกับที่อุปกรณ์กำลังทำงานอยู่ สามารถส่งต่อข้อมูลจากอุปกรณ์ต่างๆได้อย่างหลากหลายทำให้ผู้ใช้งานได้รับความสะดวกสบายในการใช้งานมากยิ่งขึ้น

 

 

 

ในส่วนของ IoT Hub เองนั้น ค่าบริการจะขึ้นอยู่กับจำนวนข้อมูลที่รับส่งกับอุปกรณ์เช่นกัน โดยจะคิดตามลิมิตของจำนวนข้อมูลที่รับส่งต่อวัน ซึ่งในอนาคตหากต้องการขยายให้มากขึ้นก็สามารถทำได้อย่างง่ายดาย


ในปัจจุบันผู้ใช้งานอุปกรณ์ IoT โดยส่วนมากก็หันมาใช้งาน IoT Hub กันมากขึ้น ข้อสำคัญคือการสื่อสารผ่าน Cloud นั้นเป็นการสื่อสารแบบสองทาง คือเมื่ออุปกรณ์ส่งข้อมูลขึ้นไปเก็บบน Cloud และทำการประมวลผลแล้ว ยังสามารถส่งค่าประมวลผลย้อนกลับไปยังอุปกรณ์ได้เช่นกัน


Share this postNewer Post →